Informacje Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady wykorzystania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.majestyskis.pl

2. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich stron i serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, a także kont na portalach społecznościowych administrowanych przez markę Majesty dalej łącznie jako Serwis lub Serwisy]

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest „MJST” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wendy 15 (81-341) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000122302, posiadająca NIP 5850000785 REGON 00284413300000  [dalej Administrator].

2. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Serwisów ma dla Administratora znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Administrator dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Serwisów. 

3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisów. 

4. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Serwisów Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania i adres wysyłki, numer rachunku bankowego, adres e-mail, adres IP, numer NIP – w przypadku chęci otrzymania faktury VAT oraz numer telefonu.

5. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisów Administrator gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jak np. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży w ramach działającego w Serwisie sklepu internetowego. Przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich:

A) w zakresie obsługi płatności: 

 • jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary Użytkownik wybrał opcję „za pobraniem”,
  • Dotpay Sp. z o.o. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy dotpay.pl,
  • PayPo sp. z o.o. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy PayPo
  • Stripe – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy Stripe,

B) w zakresie dostarczenia zamówionego towaru:

 • UPS Polska Sp. z o.o.,
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,

Przekazywanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem ma jedynie na celu prawidłową realizację złożonego zamówienia i odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Administrator nie udostępnia odpłatnie podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu. 

7. Podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym funkcjonującym w ramach Serwisu możesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłać wiadomość email na adres: pdo@majestyskis.com lub pisemnie na adres: „MJST” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wendy 15 (81-341). 

8. Podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej subskrypcji newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłać wiadomość email na adres: pdo@majestyskis.pl lub pisemnie na adres: „MJST” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wendy 15 (81-341).

Prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,  w przypadku jeśli Administratora nie będzie zobowiązany przepisami  prawa do ich przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Administratora. 

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłać wiadomość email na adres: pdo@majestyskis.com lub pisemnie na adres: „MJST” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wendy 15 (81-341).  W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Administratora za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim. 

Cookies

1. Administrator korzysta z Plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Dzięki temu będziemy mogli cały czas ulepszać Serwisy.

3. W ramach działania Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich. 

5. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w urządzeniu Użytkownika. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Google Analitycs, Facebook Pixel, HotJar

1. Ponadto w celach statystycznych i analitycznych Administrator  korzysta z Google Analytics, Facebook Pixel i HotJar. Dzięki tym narzędziom Administrator ma możliwość uzyskania informacji dotyczących statystyk oglądalności, informacji o ruchu w Serwisie, podstawowych danych demograficznych itd. Ponadto Google Analytics i Facebook Pixel umożliwiają również tworzenie zbiorczych raportów zainteresowań. Dane te mają charakter statystyczny i w żaden sposób nie można ich wiązać z konkretnymi użytkownikami ani też adresami IP. Dane te są przez Administratora wykorzystywane w celu analizy zachowania Użytkowników, co pozwala na optymalizację i ulepszenie prowadzonych przez nas Serwisów. 

Brak produktów w koszyku.